Kompleksowe pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych oraz natężenia oświetlenia

Pomiary instalacji odgromowej

Rozróżnia się następujące rodzaje badań urządzeń piorunochronnych:

 • badania częściowe (wykonywane w czasie budowy obiektu),
 • badania odbiorcze,
 • badania okresowe.

W zależności od rodzaju i przeznaczenia urządzenia piorunochronnego badania powinny obejmować jedną lub więcej z następujących czynności:

 1. Sprawdzenie urządzenia piorunochronnego - sprawdzenie przewodów, elementów łączeniowych, wsporników, mocowania.
 2. Sprawdzenie ciągłości elektrycznej urządzenia piorunochronnego.
 3. Wykonanie pomiaru rezystancji uziomu.
 4. Sprawdzenie stanu urządzeń ograniczających przepięcia w instalacji elektrycznej i systemach przesyłu sygnałów.

W przypadku zmian w obiekcie, instalacjach lub systemach należy sprawdzić skuteczność ochrony urządzenia piorunochronnego.

 1. Stan wszystkich połączeń oraz mocowań elementów urządzenia piorunochronnego.
 2. Stan korozji, zwłaszcza na poziomie ziemi.
 3. Zachowanie wymaganych bezpiecznych odstępy pomiędzy elementami urządzania piorunochronnego a chronionymi urządzeniami lub elementami konstrukcji obiektu.
 4. Stan połączeń wyrównawczych wewnątrz obiektu.
 5. Stan urządzeń ograniczających przepięcia oraz chroniących je bezpieczników.
 6. W przypadku zmian, prawidłowość wykonania nowych części instalacji zewnętrznej oraz wewnętrznej w obiekcie.
instalacja odgromowa
logo Centralnego Instytutu Ochrony Pracy logo Stowarzyszenia Elektryków Polskich logo Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej
PomiarTech