Kompleksowe pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych oraz natężenia oświetlenia

Pomiary oświetlenia elektrycznego

Pomiary natężenia oświetlenia mają za zadanie ocenić jakość oraz natężenie światła w poszczególnych pomieszczeniach, na stanowiskach pracy oraz drogach ewakuacyjnych.
Jest to jeden z ważniejszych elementów wpływających na komfort pracy, samopoczucie i bezpieczeństwo ludzi przebywających w danym pomieszczeniu.
Badanie oświetlenia powinno być przeprowadzane zawsze po wykonaniu nowej instalacji, okresowo co 5 lat, lub w przypadku gdy istnieją uzasadnione wątpliwości czy spełnione są wymagania normy.
Pomiary natężenia i równomierności oświetlenia wykonujemy w zakresie:
  • oświetlenia ogólnego,
  • oświetlenia stanowisk pracy,
  • oświetlenia awaryjnego,
  • oświetlenia dróg ewakuacyjnych,
  • oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz.
Pomiary oświetlenia awaryjnego wykonujemy zgodnie z normą, która określa aby pomiary wykonać w osi drogi ewakuacyjnej, w miejscach gdzie spodziewana jest najniższa wartość natężenia oświetlenia. I w żadnym punkcie nie może być mniejsza od 1 luxa począwszy od znaku ewakuacyjnego. Dodatkowo jest wymóg aby oświetlenie ewakuacyjne załączało się nie później niż 2s po zaniku oświetlenia podstawowego i działało co najmniej 2 godziny. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego są zaliczane do urządzeń przeciwpożarowych.
pomieszczenie biurowe z oświetleniem
logo Centralnego Instytutu Ochrony Pracy logo Stowarzyszenia Elektryków Polskich logo Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej
PomiarTech