Kompleksowe pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych oraz natężenia oświetlenia

Uprawnienia elektryczne i na wykonywanie pomiarów

logo Centralnego Instytutu Ochrony Pracy logo Stowarzyszenia Elektryków Polskich logo Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej
PomiarTech