Kompleksowe pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych oraz natężenia oświetlenia

Zakres pomiarów

Specjalizujemy się w kompleksowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych. Wykonujemy pomiary w zakresie:

logo Centralnego Instytutu Ochrony Pracy logo Stowarzyszenia Elektryków Polskich logo Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej
PomiarTech