Uprawnienia

Uprawnienia elektryczne oraz uprawnienia na wykonywanie pomiarów.