Pomiary oświetlenia elektrycznego

Pomiary natężenia oświetlenia mają za zadanie ocenić jakość oraz natężenie światła w poszczególnych pomieszczeniach, na stanowiskach pracy oraz drogach ewakuacyjnych.

Jest to jeden z ważniejszych elementów wpływających na komfort pracy, samopoczucie i bezpieczeństwo ludzi przebywających w danym pomieszczeniu.

Badanie oświetlenia powinno być przeprowadzane zawsze po wykonaniu nowej instalacji, okresowo co 5 lat lub w przypadku gdy istnieją uzasadnione wątpliwości czy spełnione są wymagania i normy.

Zakres badań i pomiarów:

  • pomiary natężenia i równomierności oświetlenia na stanowisku pracy,
  • pomiary oświetlenia pola zadania i pola otoczenia zadania,
  • pomiary oświetlenia ogólnego,
  • kontrola wskaźnika oddawania barw,
  • pomiar współczynnika odbicia.

Pomiary natężenia i równomierności oświetlenia wykonujemy w zakresie:

oświetlenia ogólnego

oświetlenia stanowisk pracy

oświetlenia awaryjnego

oświetlenia dróg ewakuacyjnych

oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

Pomiary oświetlenia awaryjnego wykonujemy zgodnie z normą, która określa, aby pomiary wykonać w osi drogi ewakuacyjnej
w miejscach, gdzie spodziewana jest najniższa wartość natężenia oświetlenia. W żadnym punkcie wartość pomiaru nie może być mniejsza od 1 luxa począwszy od znaku ewakuacyjnego a kończąc na oświetleniu ogólnym. Dodatkowo istnieje wymóg, aby oświetlenie ewakuacyjne załączało się nie później niż 2 s po zaniku oświetlenia podstawowego i działało co najmniej 2 godziny. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego są zaliczane do urządzeń przeciwpożarowych.